Terug naar overzicht

Eilandgedachte

In deze Koers ligt het accent op het Eiland in de Maas. Dit stukje Maasgouw is een unieke plek om te wonen, leven en recreëren. Over het algemeen wordt gedacht dat eilandbewoners specifieke kenmerken hebben door de geïsoleerde ligging van hun woonomgeving. Echter, wij zijn in principe allemaal in meerdere of mindere mate eilandbewoners. Bijna iedereen bekijkt de wereld vanaf een eiland, ook zonder de natuurlijke grenzen zoals water; of je nu in Stevensweert, Maasbracht, Thorn of Heel woont.

Als je iets verder kijkt, zie je dat Maasgouw uniek is; qua ligging, leefomgeving, cultuur, natuur en recreatiemogelijkheden. Maar hoe gaan we Maasgouw vermarkten? Een van de economische aanjagers is het toerisme. Ook bij het verkopen van Maasgouw als toeristische trekker dien je verder te kijken dan je eigen eiland. Als afzonderlijke gemeente kunnen we weinig. Wij moeten onze omliggende gemeenten versterken en zij ons. Dat kan alleen door samenwerking.

Gelukkig wordt op bestuurlijk niveau meer en meer samengewerkt. Denk daarbij onder meer aan de Gebiedontwikkeling Midden-Limburg (GOML). Nu denkt u natuurlijk: ik heb nog weinig concreets gezien van de GOML-plannen. Maasgouw gaat daar volgend jaar verandering in brengen door de uitvoering van het project Havenfront Maasbracht. De hele boel gaat op de schop, een investering van een kleine tachtig miljoen. Gefinancierd door Maasgouw zelf, GOML en hogere overheden.

Tevens zorgt de toegenomen mobiliteit ervoor dat wij inmiddels niet meer op een eiland leven. Wonend in Maasgouw ga je sporten in Echt, fietsen in Leudal, funshoppen in Roermond en stappen in Maaseik. Het kan allemaal in één weekend en als het moet in 24 uur. Vandaar ook dat de ontsluiting van Stevensweert en Ohé en Laak aangepakt dient te worden. Ook dat gebeurt samen; inmiddels wordt er door de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en de provincie gewerkt aan een projectplan.

Al met al ben ik van mening dat de eilandgedachte geen slechte eigenschap hoeft te zijn. Want als je alles bekijkt vanuit de ogen van een ander, zorg je niet goed voor jezelf. Echter, als je zelf deze eigenschap bij je herkent en erkent, kijk je al verder dan je eigen eiland.